Jasmina Žiljak Ilinčić

dramska pedagoginja

Jasmina Žiljak Ilinčić

dramska pedagoginja

Diplomirana učiteljica, dramska pedagoginja, glumica i voditeljica dramskih i glumačkih studija GKM- Split, Kazališta PlayDrama Split i Kaštelanskog kazališta.

Završila je niz stručnih edukacija i kreativnih radionica u zemlji i inozemstvu (glumačkih, dramsko-pedagoških, likovnih, lutkarskih, plesnih, edukacija za psihodramu, terapeutske bajke, artefiletiku…).

Održala je preko stotinu stručnih i kreativnih radionica za djecu i odrasle u kazalištima, centrima za kulturu, knjižnicama, udrugama, igraonicama, bolnicama, školama, vrtićima…).

Za svoj rad Jasmina je dobila i brojne nagrade kao što su Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje u kategoriji predstava za djecu i mlade na Festivalu glumca u Vukovaru, 2010. god., Priznanje za uspješan stručni i stvaralački dramski odgojni rad, HCDO, Zagreb,2018. god, Priznanje za ženu grada Splita koja daje poseban doprinos zajednici, ožujak, 2019.god. – jedna od devet Splitskih latica nominiranih za nagradu Splitski cvit.

Jasmina piše pjesme i priče za djecu i odrasle.

Životopis

Diplomirana učiteljica, dramska pedagoginja, glumica i voditeljica dramskih i glumačkih studija GKM- Split, Kazališta PlayDrama Split i Kaštelanskog kazališta.

Završila je niz stručnih edukacija i kreativnih radionica u zemlji i inozemstvu (glumačkih, dramsko-pedagoških, likovnih, lutkarskih, plesnih, edukacija za psihodramu, terapeutske bajke, artefiletiku…).

Održala je preko stotinu stručnih i kreativnih radionica za djecu i odrasle u kazalištima, centrima za kulturu, knjižnicama, udrugama, igraonicama, bolnicama, školama, vrtićima…).

Za svoj rad Jasmina je dobila i brojne nagrade kao što su Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje u kategoriji predstava za djecu i mlade na Festivalu glumca u Vukovaru, 2010. god., Priznanje za uspješan stručni i stvaralački dramski odgojni rad, HCDO, Zagreb,2018. god, Priznanje za ženu grada Splita koja daje poseban doprinos zajednici, ožujak, 2019.god. – jedna od devet Splitskih latica nominiranih za nagradu Splitski cvit.

Jasmina piše pjesme i priče za djecu i odrasle.

Životopis

 
„Dobar učitelj može pobuditi nadu, potaknuti maštu i usaditi ljubav prema učenju.“
BRAD HENRY
© 2020 Harfa d.o.o. Split